Vítejte,
můžete se přihlásit nebo registrovat.    Nepamatujete si heslo?
DolůStránka: 1
Téma: Pravidla.
#14
Pravidla. Před 12 rok, 10 měsíce Karma: 15
Základní směrnice

1 - Chod Serveru je nadevše.
2 - Rozhodnutí správců serveru je nediskutabilní.
3 - Svoboda jednoho končí u svobody ostatních.
4 - Rovné zacházení.
5 - Právo odvolání.
6 - Právo volby.
7 - Svoboda projevu a pohybu.
8 - Dostupnost informace.
9 - Povinnost informovanosti.
10 - Dodatek.

1
A] Jakákoliv činnost ohrožující či pouze omezující chod či provoz serveru jako celku či jeho části bude trestán bez milosti.
B] Hlava 1 se netýká práce skupiny starající se o server, jeho chod a postup.
C] Je také zakázáno ovlivňování realmu jinou formou než prostou herní činností. Sem patří využívání bugů, hackování, používání zakázaných či dočasně omezených kouzel, spelů a abilit, žádosti o item nebo zvýhodnění svých postav na úkor ostatních jakoukoliv jinou formou.
D] Narazí-li kdokoliv na porušování pravidel serveru, bug nebo jinou důležitou událost je povinen o tom adekvátně informovat. Neučiní-li tak může to být považováno za úmysl i se všemi následky.

2
A] Rozhodnutí správců serveru ať z jakéhokoliv ranku je neoddiskutovatelné a za všech okolností konečné. V případě nesouhlasu s trestem se může(-ou) postižení odvolat na bod 5.
B] Jedinou vyjímku tvoří přehodnocení rozhodnutí ze strany Owners.

3
A] Jednotlivec, skupina či společenství má plné právo na cokoliv co říká, koná či k čemu nabádá do doby než svým konáním omezí či znemožní ta samá práva jinému jednotlivci, skupině či společenství.
B] bod 3 se netýká práce skupiny starající se o server, v případě že se jednotlivec, skupina či společenství cítí neprávem omezeni mohou se odvolat na bod 5.

4
A] Jednotlivec, skupina či společenství má plné právo dožadovat se stejného zacházení a rovného přístupu ze strany skupiny starající se o server, pakliže jednotlivec, skupina či společenství splnili stejné podmínky jako jejich předloha.
Předlohu jim však není nikdo povinen vyhledat.
B] Jednotlivec, skupina či společenství nesmí být také trestány opakovaně za jeden prohřešek.

5
A] V případě že hráč s trestem či omezením nesouhlasí může se odvolat. Odvolání a nové přezkoumání provede Master of GM´s. Shledá-li ho oprávněným není proti němu odvolání. Rozhodne-li jinak je trest, provinění nebo omezení včetně okolností posouzeno jedním z Owners či jejich zástupcem a je rozhodnuto definitivně.

6
A] Jednotlivec, skupina či společenství má plné právo volby a nesmí být nikým a k ničemu jakkoliv nucena.
B] Hlava 6 neplatí na požadavky a příkazy ze strany skupiny starající se o server.

7
A] Jednotlivec, skupina či společenství má absolutní svobodu vyjádřit slovem či skutkem svůj názor nebo postoj.
B] Jednotlivec, skupina či společenství tím však nesmí porušit bod 3.
C] Jednotlivec, skupina či společenství se může volně a bez postihu pohybovat kdekoliv po serveru.
D] Bod 7 se nevztahuje na dočasně a trvale uzavřené či omezené zóny a místa, ty je jednotlivec, skupina či společenství povinno sledovat a řídit se jimi.

8
A] Jednotlivec, skupina či společenství má právo požadovat informace které se jej(jich) týkají přímo či jen zprostředkovaně.
B] Skupina starající se o server může ale tyto informace sdělit obecnou formou a nemusí jednotlivce, skupinu či společenství informovat konkrétně.
C] Jakákoliv úprava pravidel nesmí být aplikována se zpětnou účinností.

9
A] Jednotlivec, skupina či společenství mají povinnost znát veškeré svoje práva, povinnosti či omezení a zajímat se o jejich změny a úpravy.
B] Případná neznalost neomlouvá a nezprošťuje možných následků.

10
A] Jakýkoliv bod a jeho dodatky, jsou platné jen do té míry do jaké nejsou v rozporu s právním řádem ČR, pravidly slušného chování a dobrými mravy.
B] Příkazy, nařízení, omezení nebo jiné úpravy týkající se přímo či nepřímo hráčů se řídí posloupností Moderators, Game Masters, Master of Game Masters, Administrators a Qwners, přičemž každá skupina může zasahovat i jinak měnit význam či obsah učiněný skupinou předchozí.
C] Příkazy, zákazy, nařízení, omezení nebo jiné úpravy týkající se přímo či nepřímo hráčů, skupiny starající se o server nebo realmu, která zde nejsou výslovně uvedena se řídí zdravým rozumem a jakoukoliv možnou souvstažností se zde uvedenými pravidli. Při nejasnostech, rozhodují jako poslední instance Owners, a je jejich povinností, při zjištění zásadního rozporu vykonat vše pro uvedení stavu do schody s těmito pravidly, či jejich následnou úpravou.*- nakonec jsem se příklady nezabejval, počítám že jail jich poskytne časem dost
v obecné rovině + na co jsem vzpomněl by to snad bylo všechno ... otázkou pak zůstává výklad "inteligence, fair play a dobrých mravů" to bych nechal na GM ... přece " zákon je jen tak dobrý jako ten kdo jej vykládá"
když vás něco trkne ... reagujte .. přecijen mi už pravidla lezou ušima a něco jsem vypustil -*
KINGPIN (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 184
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž www.dreamserver.cz kingpin@jabber.dreamserver.cz Místo: Tábor
Poslední úprava: 10/02/2009 12:06 Provedl: Thoran.
"Dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie."
Arthur Charles Clarke

I pád na držku je pohyb vpřed.
Když u toho zrovna nesedim, .... tak jsem si k tomu stoupnul.
Administrátor zakázal veřejnosti možnost psaní příspěvků.
 
#71
Odp.:Pravidla. Před 12 rok, 9 měsíce Karma: 15
Rozšíření pravidel pro skupiny starající se o chod serveru a stránek.

Stejně tak jako se řídí pravidly hráči, tak i ti co se o server starají musí dodržovat určitá pravidla. Pro jejich snadný přehled vznikl tento dodatek k pravidlům právě pro ně. Soubor těchto pravidel nenahrazuje obecná pravidla na serveru ale doplňuje je.

VIP -
Může čerpat veškeré výhody vyplývající z jeho stavu.
Nesmí těchto výhod ale zneužívat pro PvP ani pro útěk z PvP situací.

GM -
Nesmí za žádných okolností zvýhodňovat ( item, lvl, atd. ) jakýkoliv účet, hráče nebo postavu.
Může na všech svých postavách plně využívat možností VIP účtu bez omezení.
Nesmí na své herní účty požívat jakkoliv GM zvýhodňující příkazy ( krom VIP )
Je povinen minimálně 25% doby on-line využít ke hře a odpočinku ( nesmí tím však omezit dostupnost GM služeb hráčům ).
Má právo zvednout startovní lvl svému hernímu účtu až na lvl 60 ( včetně ).
Může odmítnout pomoc z důvodu zaneprázdnění či nevhodného chování ze strany hráče.
Je li přítomen přestupku či porušení pravidel okamžitě zjednat nápravu
Nesmí ( a to ani mimochodem ) ovlivňovat hru ve prospěch jednotlivce nebo skupiny hráčů ( oživení v dungu )
Může, při zvláštní situaci, darovat item ( například při nefunkčním zakončení questu ), nebo upravit charakter ( například nefungující naučení speciálního spellu za quest ), vždy se ale musí řídit zdravým rozumem a oprávněností požadavku.

Administrators -
Může odmítnout pomoc hráči bez jakéhokoliv důvodu je-li ve hře jakékoliv GM.
Může odmítnout pomoc hráči pokud je zaneprázdněn testováním, opravami, řešením jiného problému, atd. .
Platí pro něj stejná pravidla jako pro GM, krom vyjmenovaných.

Owner -
Může odmítnout pomoc hráči bez jakéhokoliv důvodu
Disponují právem VETA
Platí pro něj stejná pravidla jako pro GM, krom vyjmenovaných.

vyjímky z rozšiřujících pravidel -
Testování a eventové akce pořádané GM, Administrátory nebo Owners se řídí předem stanovenými pravidly které mohou dočasně porušovat pravidla normální. Je ale povinnost dostatečně oznámit začátek a konec testování nebo eventu ( pokud se ho zúčastní hráči ), nebo dostatečně informovat skupinu GM, Administrators, Owners dle potřeby. Před skočením dočasné vyjímky je zároveň potřeba uvést vše do stavu odpovídajícího normálním pravidlům.
KINGPIN (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 184
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž www.dreamserver.cz kingpin@jabber.dreamserver.cz Místo: Tábor
"Dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie."
Arthur Charles Clarke

I pád na držku je pohyb vpřed.
Když u toho zrovna nesedim, .... tak jsem si k tomu stoupnul.
Administrátor zakázal veřejnosti možnost psaní příspěvků.
 
NahoruStránka: 1
Moderátoři: Morrigan, Rebecca, Drizzt
<<  Lis 21  >>
 P  U  S  C  P  S  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

IP serveru:
109.123.220.25

Verze:
3.3.5.12340 WoTLK
Max. Uptime:
38d 3h 22m
Rates:
XP          3x
Ostatní   1x - 5x

Novinka

AKCE: Všichni hráči mají až do odvolání VIP účet, takže využívejte OFF-line GM pro usnadnění hry!!! Hlasujte v anketě! - Viz níže...

Validator XHTML & CSS | Copyright © 2009 by DreamServer
WoW server na Trinity emulátoru