Menší herní slovníček, aneb kdo se má v těch zkratkách vyznat. Wink

(Neplatí pouze pro wow, ale obecně pro všechny hráče!)


* AB - Arathi Basin ( battleground - cílem je sběr surovin)
* AC - Armor class ( třída zbroje - cloth, lather, mail, plate)
* AC - Auchenai Crypts ( dungeon )
* agi - agility ( vlastnost - zvyšuje armor, critical chance a zranění se střelnou zbraní)
* aggro - zájem NPC ( postava s nejvyšším aggro zajímá NPC nejvíc, aggro je důležité pro tanky)
* AoE, AE - Area of Effect ( oblast působení plošného kouzla )
* AH - Auction House ( aukční dům, je v každém hlavním městě )
* AFK - Away from keyboard ( pryč od klávesnice )
* AV - Alterac Valley ( battleground )
* AR - Armor ( brnění, zmenšuje fyzické zranění postavy )
* AP - Attack Power ( síla útoku pro melee a ranged )

* bb - Bye Bye ( čau čau, jednoduché rozloučení )
* BB - Booty Bay ( město s přístavem na jihu východního Kalimdoru )
* BF - Blood Furnance ( dungeon )
* BFD - Blackfathom Deeps ( dungeon )
* BG - Battleground ( prostor čistě pro boj mezi frakcemi )
* BM - Blackrock Mountain ( lokace obsahující vstup do 5 dungeonů - MC, BWL, BRD, LBRS, a UBRS)
* BRB - Be Right Back ( hned jsem tu )
* BRD - Blackrock Depths ( dungeon )
* BT - Black Temple ( raid dungeon )
* buff - posílení postavi ( může to být kouzlo, svitek ale třeba lektvar )
* BWL - Blackwing Lair ( dungeon )

* CC - Crowd Control ( skupinová taktika opírajícíse o dočasné vyřazení nepřítele )
* CD - Cooldown ( čas pro opětovné použití například kouzla nebo ability )
* CFR - Coilfang Reseivor ( umístění vstupu několika dungeonů )
* COD - Cash On Delivery ( způsob poslání itemu ve hře, pokud příjemce nezaplatí požadovanou částku předmět se vrací odesilateli )
* CTF - Capture The Flag ( výzva k získání znepřátelené vlajky )
* cu - see you ( fonetycká zkratka vidím tě nebo uvídíme se )
* cya - see you (stejné jako "cu", význam záleží na situaci )

* DD - Direct damage ( okamžité zranění )
* DK - Dishonnorable Kill ( nečestné zabití při PvP, například jasně slabšího hráče )
* DM - Dire Maul ( dungeon )
* DM - Deadmines ( dungeon )
* dmg - damage ( poškození, zranění )
* dmnc - demence ( výraz zpravidla pro naprosto hloupé chování ve hře, vážná nemoc )
* dmnt - dement ( hráč dlouhodobě se nevhodně chovající, člověk postižení demencí )
* DoT - Damage over Time ( zranění za nebo během určité doby, postupné )
* dpc - do prčic ( kletba )
* DPS - Damage Per Second ( zranění udílené za sekundu, používá se pro porovnání síli zbraní )
* Duel - ( souboj dvou hráčů )
* donno - don't know ( nevím, netuším )

* EE - Eagle Eye ( hunter abilita umožnující pohled do velké dálky )
* EF - Elwynn Forest ( lokace ve východním Kalimdoru )
* EoS - Eye of the Storm ( battleground )
* EP - Eastern Plaguelands ( lokace ve východním Kalimdoru )
* EXP - EXPerience ( zkušenost )

* FH - Full Health ( plné zdraví )
* FM - Full Mana ( plná mana )
* fps - frames per second ( obrázky za sekundu, čím vyšší tím je hra plynulejší )
* ft - friendly teritory ( přátelské x domácí území )
* FTW - For The Win ( pro vítězství, bojový pokřik )
* FUBAR - Fucked up beyond all repair ( přes všechnu snahu jsme v řiťi )
* FvF - Faction versus Facton ( Aliance versus Horda )

* ggg - Go Go Go ( pokyn k akci, zvolání k útoku )
* gl - good luck ( hodně štěstí )
* GLHF - Good Luck and Have Fun ( hodně štěstí a užij si hru )
* GM - Game Master ( hráč s rozšířenými právy který pomáhá ostatním s hrou )
* GN - Good Night ( dobrou noc, rozloučení )
* GoTW - Gift of The Wild ( posilující kouzlo s působností na celou skupinu )
* G2G - Got to Go ( hovorový výraz pro nucený logout ze hry )
* gratz - congratulation ( gratuluji )
* GuM - GuildMaster ( pán guildy, hodnost v guildě s neomezenými právy )

* HC - Hellfire Citadel ( budova obsahující vstupy do několika dungeonů )
* hh - hehe ( zasmání )
* HK - Honnorable Kill ( čestné zabití, zabití čestným způsobem )
* HS - Heart Stone ( kámen srce, má schopnost portu do zvolené hospody )
* HP - Hit Points ( body zdraví x života postavy )

* IF - IronForge ( hlavní město Dwarves )
* imba - imbalanced ( nevyvážený, používá se pro něco nezmněrně silného )
* IMHO - In My Humble Opinion ( z mého skromného pohledu )
* inc - incomming ( přichazejí )
* int - intelect ( vlastnost postavy )

* jj - jo jo ( český souhlas ve hře )

* KK - ok ok ( hovorový souhlas )

* L2 - Learn to ( naučit se, používá se jako výzva )
* Lag - Lag ( znatelné zpomalení až zastavení hry na okamžik )
* LBRS - Lower BlackRock Spire ( dungeon )
* LFG - Looking For Group ( scháním skupinu, na dungeon či pomoc )
* LFM - Looking For More ( scháním dalšího, na doplnění party )
* LO - helLO ( ahoj, klasické pozdravení )
* lol - laughing out loud ( ze srce se směju )
* loot - loot ( jedna nebo seznam věcí z mrtvích nepřátel ).
* LoS - Line of Sight ( hranice viditelnosti, mezní vzdálenost upoutání pozornosti příšer )
* ltr - later ( potom, později )
* lvl - level ( úroveň postavy, je požadavkem pro použití některých předmnětů, dovedností apod. )

* m8 - mate ( označení spoluhráče, kamaráda apod. )
* Mats - Material ( surovina potřebná k profesi postavy na její zdokonalení )
* MC - Molten Core ( raid dungeon )
* MGT - Magister Terasse ( dungeon )
* Mob - Mobile ( obecné označení příšer ve hře )
* MMORPG - Massive Multiplayer Online Roleplaying Game ( hromadná multiplayerová online hra)
* MoTW - Mark of The Wild ( posilující kouzlo )
* MP - Mana Points ( body magie, mana potřebná ke kouzlení )
* MT - Miss Tell ( omluva za špatně poslanou zprávu )
* MT - Mana Tombs ( dungeon )

* Nerf - Non-expanding recreational foam ( označení pro špatně zvolené povolání nebo profesí k rase postavy )
* newb - newbie ( nováček, zelenáč )
* noob - noob ( nováček který dělá sposty chyb )
* NM - Never Mind ( zapomeň na to )
* nn - no no ( ne ne, používá se jako nesouhlas )
* NP - No Problem ( žádný strach )
* NPC - Non-Play(er-ing) Character ( označení pro postavu řízenou serverem )
* nvm - nevím ( český výraz )
* nwm - newermind ( zapomeň na to, nech to být )
* NZ - Není Zač ( český výraz )

* ooa - out of ammo ( došlo mi střelivo )
* ofc - of course ( samozřejmě, zajisté )
* OMG - Oh My God ( ó můj bože, kletba )
* OMW - On My Way ( jsem na cestě, jdu tam )
* oom - out of mana ( došla mi mana )
* Org - Orgrimmar ( hlavní město Orcs )
* otr - osoba trvale retardovaná ( české označení beznadějne neschopného hráče )

* PC - Player Character ( hráčova postava )
* PK - Player Killer ( velice schopný PvP hráč )
* PL - PowerLeveler ( označení pro rychle levelujícího hráče )
* PvE - Player versus Enviroment ( hráč proti okolí, proti příšerám )
* PvP - Player versus Player ( hráč proti hráči, člověk proti člověku )

* res - ressurection ( kouzlo k oživení, zmrtvýchvstání postavy )
* RFC - RageFire Chasm ( dungeon )
* RFD - RazorFen Downs ( dungeon )
* RFK - RazorFen Kraul ( dungeon )
* rlg - relog ( odhlášení a opětovné připojení do hry )
* ROFL - Rolling On the Floor Laughing ( smíchem se válím po zemi )
* RPG - Role Playing Game ( hra založená na vylepšování postavy a jejích vlastností )

* SFK - ShadowFang Keep ( dungeon )
* SH - Shattered Halls ( dungeon )
* SkH - Shetekk Halls ( dungeon )
* SL - Shadow Labyrinth ( dungeon )
* SM - Scarlet Monastery ( dungeon )
* SNAFU - Situation Normal, All is Fucked Up ( situace normální, všechno je v prdeli )
* SP- Slave Pens ( dungeon )
* spi - spirit ( vlastnost postavy )
* sry - sorry ( omluva )
* SSC - SerpentShrine Cavern ( raid dungeon )
* sta - stamina ( vlastnost postavy )
* STFU - Shut The Fuck Up ( buď už krucinál ticho )
* str - strenght ( vlastnost postavy )
* SV - SteamVault ( dungeon )
* SW - Stormwind ( hlavní město Humans )
* SWP - SunWell Plateau ( raid dungeon )

* TB - Thunder Bluff ( hlavní město Tauren )
* THX - Thanks ( srdečně díky )
* TK - Tempes Keep ( pevnost obsahující vstup do několika dungeonů a raid dungeon )
* ty - thank you ( poděkování )

* UB - UnderBog ( dungeon )
* UBRS - Upper BlackRock Spire ( raid dungeon )
* UC - Undercity ( hlavní město Undead )

* W - Whisp ( šepot, soukromá zpráva )
* w8 - wait ( hovorová zkratka pro počkejte )
* wb - welcome back ( vítej zpátky )
* WC - Walling Caverns ( dungeon )
* wc - wrong chat ( špatný chat )
* wfm - wait for me ( počkejte na mne )
* WoW - World of Warcraft
* WSG - WarSong Gulch ( battleground )
* WTB - Want To Buy ( chci koupit, zpravidla následované předmnětem )
* WTG - Want To Go ( chtěl bych zajít, otázka při hledání skupiny )
* wth - what the hell ( k čertu, kletba )
* wtf - what the fuck ( co se krucinál děje, kletba )
* WTS - Want To Sell ( chci prodat, z důvodu aukce se prakticky nepoužívá )
* WTT - Want To Trade ( tohle vyměním, zpravidla následované předmnětem )

* XP - eXPerience ( zkušenos charakteru, při určitém počtu zaznamená charakter level )

* yeah - yeah ( hovorový souhlas )
* yop - yop ( hovorový souhlas)
* YY - yes yes ( ano ano, hovorový souhlas )

* z5 - zpět ( česká zkratka )
* ZF - Zul'Farak ( dungeon )
* ZG - Zul'Gurub ( dungeon )

Některé názvy jsou ve skutečnosti psány jinak, velká písmena jsou zde upravena proto, aby se zvýraznilo z čeho se zkratka skládá, ne že by to bylo gramaticky správně.
 
<<  Lis 21  >>
 P  U  S  C  P  S  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

IP serveru:
109.123.220.25

Verze:
3.3.5.12340 WoTLK
Max. Uptime:
38d 3h 22m
Rates:
XP          3x
Ostatní   1x - 5x

Novinka

AKCE: Všichni hráči mají až do odvolání VIP účet, takže využívejte OFF-line GM pro usnadnění hry!!! Hlasujte v anketě! - Viz níže...

Validator XHTML & CSS | Copyright © 2009 by DreamServer
WoW server na Trinity emulátoru